Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fejetony Ludvíka Vaculíka
Název práce v češtině: Fejetony Ludvíka Vaculíka
Název v anglickém jazyce: Feuilletons of Ludvík Vaculík
Klíčová slova: fejeton, interpretační analýza, Ludvík Vaculík, rozhovor
Klíčová slova anglicky: feuilleton, interpretative analysis, Ludvík Vaculík, interview
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá fejetonistikou Ludvíka Vaculíka, jednoho z předních současných autorů tohoto žánru.
První část je věnována souhrnu pokusů o literárně teoretické vymezení fejetonu od jeho počátků až po současnost. Druhá část obsahuje vlastní interpretační analýzu, která je rozdělena do tří kapitol podle jednotlivých tematických oblastí. Do třetí části je zařazen rozhovor s autorem. Čtvrtá část představuje vlastní pokus o fejeton ve stylu Ludvíka Vaculíka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the topic of feuilletons by Ludvík Vaculík, one of the leading contemporary authors of this genre.
The first part is dedicated to a collection of attempts for a literary theoretical definition of the feuilleton from its beginning until the present. The second part contains the interpretative analysis itself, divided into three chapters according to respective thematic areas. The third part includes an interview with Ludvík Vaculík. The fourth part constitutes my own attempt to write a feuilleton in the style of Ludvík Vaculík.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK