Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komika v tvorbě Jiřího Marka
Název práce v češtině: Komika v tvorbě Jiřího Marka
Název v anglickém jazyce: Comicality in the work of Jiří Marek
Klíčová slova: Komika, tvorba Jiřího Marka, studentský humor, charakterová komika, jazyková komika, parodijní komika, situační komika, humor, ironie
Klíčová slova anglicky: Comicality, work of Jiří Marek, humor of students, character comicality, language comicality, comicality of parody, situation comicality, humour, irony
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka naváže na svá zjištění z průzkumu studentského časopisu píseckého gymnázia. Bude charakterizovat typ tzv. studentského humoru, příznačného pro autory 1. republiky (Jaroslav Žák) a pokusí se transponovat svá typologická zjištění na Markovu studetskou tvorbu. Typologii Markovy komiky předvede na jeho vybraných textech celku jeho knižně vydaného díla.
Seznam odborné literatury
BERGSON, Henri. Smích. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1993. 91 s. ISBN 80-206-0404-9.
BORECKÝ, Vladimír. Teorie komiky. Praha: Hynek, 2000, 210 s. ISBN 80-86202-65-8.
BURIÁNEK, František. Jiří Marek. Praha: Československý spisovatel, 1984, 153 s., [2] s. čb. fot.
GEJGUŠOVÁ, I. Úvod ke studiu literární komiky. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003, 39 s. ISBN 80-7042-271-8.
DVORSKÝ, Ladislav. Repetitorium jazykové komiky. Praha: Novinář, 1984, 205 s.
MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, 699 s. ISBN 80-7185-669-x.
ORLICKÝ, Jan. Záhady komična: teorie komična, vtipu, gagu a smíchu. Praha: Futura, 2003, 262 s. ISBN 80-85523-93-0.
REICHWALDEROVÁ, Eva. Pikaro (anti)hrdina. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, 110 s. ISBN 978-83-7490-489-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK