Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alexandr Blok v českých překladech. Překlad poémy Dvanáct
Název práce v češtině: Alexandr Blok v českých překladech. Překlad poémy Dvanáct
Název v anglickém jazyce: Czech Translations of Alexander Blok´s Poem The Twelve
Klíčová slova: Alexandr Blok, poéma Dvanáct, umělecký překlad, česká teorie překladu, srovnávací analýza, Jaroslav Seifert, Bohumil Mathesius, Vojtěch Jestřáb, Václav Daněk
Klíčová slova anglicky: Alexander Blok, poem The Twelve, poetry translation, Czech translation theory, comparative analysis, Jaroslav Seifert, Bohumil Mathesius, Vojtěch Jestřáb, Václav Daněk
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Peterka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Antonín Hlaváček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Translatologická studie, předpokládající cit pro poezii, znalosti literárně teoretické i lingvistické. Teoretický rámec DP by mělo tvořit zamyšlení nad specifickými problémy překládaní poezie, zejm. z jazyka slovanského, vypracované již v úspěšné BP věnované překladům A. Achmatovové. Těžiště DP bude v porovnání čtyř (i generačně) odlišných českých překladatelských řešení Blokovy poémy Dvanáct. Nejprve je třeba charakterizovat poetiku, slovesnou náročnost této skladby. Nelze vyloučit, že v průběhu práce budou překlady (J. Seifert 1922, B. Mathesius 1924, V. Daněk 1967, V. Jestřáb 1971)zredukovány na typologicky nejvýraznější koncepce. V případě potřeby budou analyzovány i jednotlivé vybrané básně.

Seznam odborné literatury
J. Levý: Umění překladu
Předběžná náplň práce
Diplomová práce analyzuje čtyři české překlady Blokovy poémy Dvanáct. Zaměřuje se přitom na zhodnocení jejich zdařilosti z perspektivy zásad uměleckého překladu, jak je v české překladové tradici vytyčil J. Levý. Vlastní srovnávací překladovou analýzu předchází esteticko-ideová interpretace díla spolu s nastíněním okolností jeho vzniku a autorovy poetiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The detailed comparative analysis of four Czech translations of Alexander Blok´s poem The twelve is at the crux of this diploma thesis. Concurrently, it sets the assessment of translation mastery of each translation based on criteria of poetry translation as defined by the signifiant Czech theorecian Jiří Levý. Aesthetic interpretaton of the poem and the description of distinctive features of Block´s poetry precede the main part of the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK