Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostor jako významotvorný činitel v literatuře pro děti a mládež
Název práce v češtině: Prostor jako významotvorný činitel v literatuře pro děti a mládež
Název v anglickém jazyce: Space as a Meaning-Making Factor in Children´s and Young Adult Literature
Klíčová slova: próza pro děti a mládež, literární prostor, literární topologie, literární analýza, literární interpretace, problematika lidské existence
Klíčová slova anglicky: children's and young adult literature, literary space, literary topology, literary analysis, literary interpretation, issue of human existence
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 13.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka naváže na svou úspěšnou bakalářskou práci a pole základních pramenů rozšíří o další tituly. Využije tutéž metodologii, sekundární zdroje bude inovovat podle postupu bádání a nových publikačních výstupů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK