Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluation and optimisation of a granulation process on a laboratory scale fluid bed granulator.
Název práce v češtině: Hodnocení a optimalizace granulačního procesu na laboratorním fluidním granulátoru.
Název v anglickém jazyce: Evaluation and optimisation of a granulation process on a laboratory scale fluid bed granulator.
Klíčová slova anglicky: granulation process; fluid bed granulator; spraing rate; particle size; fluid bed pressure; NIR measuring
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2013
Datum zadání: 28.02.2013
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Fabian Polyak
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s problematikou na základě ústního sdělení školitele a odborné literatury
2. Zpracování experimentální části:
a) Hodnocení a optimalizace granulačního procesu na laboratorním fluidním granulátoru MIDI GLATT
b) Hodnocení granulátu, porovnání měření obsahu vlhkosti metodou NIR s jinými metodami
3. Zpracování rukopisu diplomové práce
Seznam odborné literatury
THE THEORY AND PRACTISE OF INDUSTRIAL PHARMACY - L. Lachman, A. Lieberman, J. L. Kaig; 3rd edition; Lea and Febirger; 1986REMINGTON`S PHARMACEUTICAL SCIENCES - main editor A. R. Gennarro; 18th edition; Mack publishing company; 1990PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS: TABLETS (VOLUME 1 & 2 ) - A. Lieberman, L. Lachman; 1st edition, Marcel Dekker Inc.; 1980HANDBOOK OF PHARMACEUTICAL GRANULATION TECHNOLOGY - executive editor J. Swarbrick; 1st edition; Taylor and Francis group LLC; 2005 ( ebook )NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY - main editor H. W. Siesler; 1nd edition; Weinheim; 2002HANDBOOK OF NEAR-INFRARED ANALYSIS - main editors D. A. Burns and E. W. Ciurczak; 3rd edition; Taylor and Francis group LLS; 2007 - pdf forma na http://de.scribd.com/doc/47753689/Handbook-of-Near-Infrared-Analysis-3rd-edition-2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK