Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak současní čeští vysokoškoláci (muži) reflektují požadavky, které klade společnost na muže?
Název práce v češtině: Jak současní čeští vysokoškoláci (muži) reflektují požadavky, které klade společnost na muže?
Název v anglickém jazyce: How Czech university male students reflect contemporary social requirements on men?
Klíčová slova: maskulinita, gender
Klíčová slova anglicky: masculinity, gender
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2013
Datum zadání: 28.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě teoretických konceptů vypracovat strukturu narativního rozhovoru s českými muži dvou generací. Analýza pomocí kódování inspirovaného zakotvenou teorií.
Seznam odborné literatury
Literatura z oboru men´s studies.
Předběžná náplň práce
Studium literatury zahraniční i české, hledání narátorů, precizace výzkumné otázky, příprava struktury rozhovoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Looking for theoretical concepts and a precize research question, putting the sample together.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK