Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace zahraničních studentů VŠ
Název práce v češtině: Adaptace zahraničních studentů VŠ
Název v anglickém jazyce: Adaptation of Sojourney University Students
Klíčová slova: Studentská migrace, zahraniční studenti, transnacionalismus, sociální sítě, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: Student migration, international students, transnationalism, social networks, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2013
Datum zadání: 27.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: PhDr. Ivan Rynda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK