Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Osud říčanských Židů
Název práce v češtině: Osud říčanských Židů
Název v anglickém jazyce: Destiny of Jews from Říčany
Klíčová slova: židé, říčany, holocaust
Klíčová slova anglicky: Jews, Říčany, Holocaus
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2013
Datum zadání: 25.02.2013
Datum a čas obhajoby: 06.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na sledování Židů, kteří žili na území Říčan. Mapovat by měla zejména jejich osudy během 2. světové války v kontextu holocaustu. Především ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, s Památníkem Terezín a s archivy se pokusím co nejpodrobněji nahlédnout jejich životní cestu. Závěr práce doplním projektem žáků 2. stupně ZŠ na téma Holocaust v českých zemích.
Seznam odborné literatury
Chládková, Ludmila: Terezínské ghetto, Praha, Naše vojsko 1991.
Krejčová, Helena; Svobodová, Jana (ed.): Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1998.
Krejčová, Helena; Svobodová, Jana; Hyndráková, Anna: Židé v Protektorátu. Die Juden im Protektorat Böhmen und Mähren. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1997.
Kryl, Miroslav: Osud vězňů terezínského ghetta v letech 1941–1945, Brno, Doplněk 1999.
Petrův, Helena: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1941), Praha, Sefer – Institut Terezínské iniciativy 2000.
Předběžná náplň práce
Po realizaci přípravné fáze (heuristika, vyhledání obětí holocaustu v Říčanech) a následných konzultacích přistoupí studentka k řešení práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK