Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování aktivace vybraných svalových skupin u klientů s míšním poraněním
Název práce v češtině: Sledování aktivace vybraných svalových skupin u klientů s míšním poraněním
Název v anglickém jazyce: Monitoring the activation of selected muscle groups of clients with spinal cord injury
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2013
Datum zadání: 22.02.2013
Datum a čas obhajoby: 13.05.2013 11:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry AB
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2013
Oponenti: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK