Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komercionalizace sportovní žurnalistiky: zobrazení běhu v médiích
Název práce v češtině: Komercionalizace sportovní žurnalistiky: zobrazení běhu v médiích
Název v anglickém jazyce: Commercialisation of sports journalism: image of running in the media
Klíčová slova: Sport, komercionalizace, tisk, běh, kvalitativní obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Sport, commercialisation, print media, running, qualitative content analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2013
Datum zadání: 22.02.2013
Datum a čas obhajoby: 21.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2014
Oponenti: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Bakalářská práce Komercionalizace sportovní žurnalistiky: zobrazení běhu v médiích sleduje vývoj obrazu běhání ve vybraných médiích v letech 1994, 2004 a 2012. Zaměřuje se nejprve obecně na vztah médií a sportu, na sportovní žurnalistiku a osobnost sportovního novináře. Zabývá se komercionalizací sportu a sportovní žurnalistiky, přináší také aktuální výsledky z výzkumu International Sport Press Survey, v Česku dosud nezveřejněné. Konkrétněji je pak komercionalizace sportovní žurnalistiky ilustrována na příkladu běhu, ve vybraných médiích sleduje jeho pokrytí, způsob prezentace a účel informování. Hledá důsledky, které má komercionalizace ve vztahu k běhání, a zjišťuje, jak se na zájmu veřejnosti o běh podílejí média.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
The bachelor thesis “Commercialisation of sports journalism: image of running in the media” analyses the changing image of running in chosen Czech media in years 1994, 2004 and 2012. Firstly, it focuses on the general relationship between media and sport, on the sports journalism and a personality of sports journalist. It deals with commercialisation of sport and sports journalism; it also reveals the results from the International Sports Press Survey. The commercialisation is then specifically illustrated on the example of running. It maps its coverage, presentation and purpose of the information. The thesis also search for consequences related to commercialisation of running and tries to find out the extent of influence of media on public interest in running.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK