Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Currency separation of Czechoslovakia in 1993 - any lessons for the Euro area?
Název práce v češtině: Rozdělení československé měny v roce 1993 a jeho relevance pro eurozónu
Název v anglickém jazyce: Currency separation of Czechoslovakia in 1993 - any lessons for the Euro area?
Klíčová slova: měnová odluka, optimální měnová zóna
Klíčová slova anglicky: currency separation, optimum currency area
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2013
Datum zadání: 06.05.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 08:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Oponenti: Mgr. Pavla Růžičková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Hypotheses
We suppose that the separation of Czechoslovak currency union had besides its political reasons also economic reasons. We also suppose that the Czechoslovak currency separation was technically and organizationally easier as the financial interconnectedness was not deep. Finally, we suppose that the separation of European Monetary Union would imply greater impact to the global economic development and its overall costs would outweigh its benefits.

Methodology
We compare the development of economic indicators relevant for the theory of optimal currency area as incentive to separate currency union and discuss the Czechoslovak separation in the context of Eurozone situation.
Seznam odborné literatury
1) Čapek, A., A. Kotulan & O. Dědek (1992): Otázky měnové spolupráce mezi nástupnickými státy ČSFR." Výzkumné publikace Institutu ekonomie Státní banky československé, Státní banka československá.

2) Dědek, O. (1996): \The break-up of Czechoslovakia: an in-depth economic analysis.", Avebury.

3) Fidrmuc, J. & J. Horvath & J. Fidrmuc (1999): Stability of Monetary Unions: Lessons from the Break-up of Czechoslovakia." ZEI Working Papers, ZEI - Center for European Integration Studies, University of Bonn.

4) Nordvig, J. & N. Firoozye (2012): Rethinking the European monetary union.", Policy Exchange.

5) Prokop, L. (1994): Příprava a průběh měnové odluky v České republice v r. 1993." Working papers, Česká národní banka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The economic recession from 2008 intensified the process of divergence between Eurozone's core and peripheral Eurozone's states. The single currency limits the possibilities to solve this problem, thus the economic community began to talk about the currency separation. Within the light of current developments, the currency separation seems not to be an urgent topic anymore. However, in the future we should be theoretically prepared for such a situation. One of the starting points is the empirical knowledge of the currency separation of Czechoslovakia in 1993.
This thesis analyses important aspects of Czechoslovak currency separation, its incentives, technical and organizational solutions and the total expense of the operation. The main contribution of this work is (i) comparing the situation in the Czechoslovak Republic before the currency separation in 1993 with the situation in Euro area after 2008 and describing its similarities, (ii) analytical view of a possible application of the solutions used within the separation of the Czechoslovak currency in the context of the Euro area states, and (iii) discussion about possible gains from leaving the European Monetary Union.

Outline
1) Introduction
2) Theoretical and empirical description of separation of Czechoslovak currency
a. Economic reasons of the currency split
b. Technical and organizational preparation
c. Realization of the currency separation
d. Clearing system
3) Similarities and differences in conditions within the Euro area
a. Incentives economic divergence in post-crisis period
b. Possibilities of usage of the same technical solution
4) Discussion about benefits and costs of the monetary union separation
5) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK