Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fed's and ECB's monetary policy during the crisis - differences and their reasons
Název práce v češtině: Měnová politika ECB a Fedu během krize - rozdíly a jejich příčiny
Název v anglickém jazyce: Fed's and ECB's monetary policy during the crisis - differences and their reasons
Klíčová slova: měnová politika, nekonvenční nástroje, bilance centrální banky
Klíčová slova anglicky: monetary policy, unconventional tools, central bank's balance sheet
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2013
Datum zadání: 09.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: Mgr. Václav Franče, M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BOFINGER, Peter. Monetary policy: goals, institutions, strategies, and instruments. Oxford:
Oxford University Press, 2006, xxi, 454 p. ISBN 01-992-4057-4.

COUR-THIMANN, P. and B. WINKLER. The ECB's non-standard monetary policy mea-
sures: the role of institutional factors and �financial structure. Oxford Review of Economic
Policy. 2013-02-27, vol. 28, issue 4, pp. 765-803. DOI: 10.1093/oxrep/grs038. Available at:
http://oxrep.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/oxrep/grs038

GAMBACORTA, L., HOFMANN, B., and PEERSMAN, G. The Eff�ectiveness of Un-
conventional Monetary Policy at the Zero Lower Bound: A Cross-Country Analysis , BIS
Working Paper 384 (2012). Available at: http://www.bis.org/publ/work384.pdf

LABONTE, M. Federal Reserve: Unconventional Monetary Policy Options, Congressional
Research Service , pp. 36, February 2013.
Available at: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42962.pdf

LENZA, M., PILL, H. and REICHLIN, L. Monetary policy in exceptional times, Economic
Policy, vol. 25, n. 62, pp. 295-339, April 2010.
Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0327.2010.00240.x/pdf
Předběžná náplň práce
Celý svět se v roce 2007 ponořil do krize a centrální banky se staly klíčovými hráči v zachraňování ekonomik od pohromy. Centrální banky použily nejen běžné, ale i nekonvenční politiky k dosažení stability.
Tato práce se zaměří na dvě hlavní centrální banky, tedy Evropskou centrální banku(ECB) a Federální rezervní systém (FED) a jejich monetární politiku během krize. Náplní této práce je ukázat rozdíly v řešení různých situací a důvody, které vedly centrální banky k provedení daných opatření.
V první části této teze představím ECB a FED a také teoretické pozadí monetární politiky. Poté plánuji věnovat část této práce ekonomické výkonnosti Eurozóny a Spojených států amerických a zachycení hlavních makroekonomických ukazatelů. Zbývající část se bude zabývat monetární politikou ECB a FEDu během krize. V poslední kapitole budou diskutovány rozdíly v přístupu těchto dvou institucí a učiněn obecný závěr.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In 2007, the whole world plunged into a crisis and central banks became crucial players in saving the economies from disaster. Central banks used not only commonly known policies, but also unconventional ones to achieve stability.
This thesis will focus on two major central banks, (i.e.) the European Central Bank (ECB) and the Federal Reserve System (FED), and their monetary policy during the crisis. The aim of this work is to show the diff�erences between these two central banks in handling various situations and the reasons that forced the central banks to take respective measures.
In the �first part of this thesis, I will introduce ECB and FED and also give a theoretical background of monetary policy. Afterwards I intend to devote a piece of this work to the economic performance of the Eurozone and the United States of America and detection of major macroeconomic indicators. The remaining part will deal with ECB's and Fed's monetary policy during the crisis. In the �final chapter, di�fferences in the approaches of these two institutions will be discussed and a general conclusion made.

Outline
1. Introduction
2. Theoretical background
3. Economic performance of the Eurozone and the U.S. before and during the crisis
4. Monetary policies of ECB and FED during the crisis
5. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK