Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovní druhy a jejich netradiční pojetí na 1.stupni základní školy
Název práce v češtině: Slovní druhy a jejich netradiční pojetí na 1.stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Parts of speech and their untraditional teaching in primary education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Simona Pišlová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2013
Datum zadání: 21.02.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R320D, 320D, knihovna KCJ, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka prostuduje odbornou literaturu a učebnice současné i starší. Vyhledá dostupné pomůcky pro výuku slovních druhů na 1.stupni ZŠ. Sama vytvoří soubor takových pomůcek a her.
Seznam odborné literatury
Pišlová,S. jazykové hry, Fortuna 2008
Pišlová,S. Pojďme se učit,2011
Sklenářová, D Druhy slov hravě, Blug 1995
Krutá,L. Učení slovních druhů zábavně pomocí jazykových her,DP 2007
Houška,T. Slovní druhy, 1991
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude mít teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část sleduje historický vývoj slovních druhů po současnost,ukazuje metody a pomůcky vhodné pro jejich výuku. V praktické části diplomantka připojí ukázky současných pomůcek a vytvoří soubor vlastních pomůcek a cvičení pro 1.stupeň ZŠ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK