Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtení s porozuměním českých textů žáků cizinců v úrovni A1
Název práce v češtině: Čtení s porozuměním českých textů žáků cizinců v úrovni A1
Název v anglickém jazyce: Reading comprehension of the Czech texts among foreign pupils - Level A1
Klíčová slova: žák cizinec, čeština jako cizí jazyk, čtení s porozuměním, úroveň A1, Evropské jazykové portfolio, vokabulář, kvantitativní výzkum, rozhovory se žáky, zúčastněné pozorování, IVP, učebnicový text, simplifikovaný text
Klíčová slova anglicky: foreign pupil, czech language as foreign language, reading comprehension, level A1, Evropské language portfolio, vocabulary, quantitative research, interviews with pupils, observation, individual plan of education, text from textbook, simplified text
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2013
Datum zadání: 21.02.2013
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R320D, 320D, knihovna KCJ, 3. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK