Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká dramatická tvorba dvacátých let dvacátého století
Název práce v češtině: Česká dramatická tvorba dvacátých let dvacátého století
Název v anglickém jazyce: Czech drama in the twenties of the 20th century
Klíčová slova: drama, divadlo, dvacátá léta 20. století, Národní divadlo, komparace, Plukovník Švec, Revoluce, Velbloud uchem jehly, Širočina, Je veliká láska na světě?, Láska není všecko
Klíčová slova anglicky: Drama, Theatre, 1920’s, The National Theatre, comparative analysis, Plukovník Švec, Revoluce, Velbloud uchem jehly, Širočina, Je veliká láska na světě?, Láska není všecko
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2013
Datum zadání: 21.02.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na českou dramatickou tvorbu dvacátých let dvacátého století. Konkrétně na repertoár Národního divadla tohoto období. V prvních kapitolách práce je stručně nastíněna situace dramatu ve dvacátých letech 20. století. V následujících kapitolách jsou z repertoáru Národního divadla vyexcerpována pouze dramata českých autorů, která ve dvacátých letech rovněž vznikla, s vynecháním dramat bratří Čapků. Z takto zúženého výčtu her jsou vytvořeny tři tematické dvojice her pro následnou analýzu a komparaci. Jádro práce tvoří analýza a komparace zvolených dvojic úspěšných
a neúspěšných her. Přičemž se jedná o hry z domácí produkce uvedené v repertoáru Národního divadla. Konkrétně jde o produkci, která byla v porovnání s dramaty bratří Čápků vnímána jak průměrná. Každá z dvojic je doplněna kritikami a recenzemi dobového tisku. Na základě této komparace dvou tematicky podobných her, a to vždy hry úspěšné
a neúspěšné, nastiňuje práce, co bylo pravděpodobným důvodem úspěchu, či neúspěchu jednotlivých her a co bylo populární mezi diváky dramatu této doby, jaké byly dobové trendy a vkus tehdejšího průměrného návštěvníka Národního divadla.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on the issue of Czech drama in the twenties of the 20th century. Specifically, it focuses on the repertoire of the National Theatre. In the first chapters, the state of drama in this period is briefly analysed. In next chapters, dramas are selected that were written by the Czech writers others than the Čapek brothers and introduced in the twenties of the 20th century. Three thematic pairs of dramas were chosen from this limited selection for the purpose of further analysis and comparison. The core and most important elements are the analysis and comparison of pairs of dramas whereas every pair composes of one successful and one unsuccessful drama. All dramas were introduced at the National Theatre in the twenties and all of them were considered as an average when compared to the work of the Čapek brothers. Furthermore, the analysis and comparison of every pair is accompanied by the contemporary critics and reviews published in the newspapers. Based on the comparison of both successful and unsuccessful dramas that are thematically close, the thesis outlines the information on most probable reason why every individual drama was successful or unsuccessful with the audience, on what was popular among the audience, on the contemporary trends and on the common taste of average contemporary visitor of the National Theatre.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK