Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marihuana a primární prevence na střední škole
Název práce v češtině: Marihuana a primární prevence na střední škole
Název v anglickém jazyce: Cannabis and primary prevention at secondary school
Klíčová slova: marihuana, protidrogová prevence, střední škola, mládež
Klíčová slova anglicky: cannabis, drug prevention, secondary school, young people
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.02.2013
Datum zadání: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2014 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt (dříve R207)
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce má teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá pojmem prevence, cílovými skupinami, popisuje typy prevence a školní preventivní program. Následně je analyzován konkrétní preventivní program ISŠ Rakovník. Ten je porovnáván s Manuálem pro tvorbu Minimálního preventivního programu.
Praktická část je zaměřena na vlastní zpracování informací o užívání marihuany žáky střední školy ISŠ Rakovník. Práce odpovídá na otázku, jaké mají žáci této školy zkušenosti s užíváním marihuany a zda prováděná primární prevence drogových závislostí zapracovaná do výchovně vzdělávacího procesu je pro studenty dostatečná. Informace byly získány od žáků ISŠ Rakovník v dotazníkovém průzkumu, který je v této části vyhodnocen v tabulkách. Na začátku průzkumu je stanoveno 5 tezí, které jsou v závěru analyzovány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
There is a theoretical and a practical part of this bachelor thesis. In the theoretical part there is definition of prevention, what prevention is, the description of different types of prevention, who it is intended for. There is also a part about school prevention plan. This school prevention plan is described as a real school prevention plan at secondary school in Rakovník. This plan is compared and analysed together with the Manual for school prevention plan designing, which was made as an instrument for designing of the particular school prevention plan by Prague Centre For Primary Prevention.
In the practical part of this bachelor thesis there is information about cannabis usage by ISŠ Rakovník students. The questionnaires were filled by ISŠ Rakovník students and then questionnaire information was processed in the form of tables. There are five hypotesis in the beginning of the questionnaires. These hypotesis are analysed in the end of the bachelor thesis. The are two main questions: what experiences with cannabis usage ISŠ Rakovník students have and the other question: what is the effect of the ISŠ Rakovník school prevention plan.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK