Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výroba vycpanin ptáků a savců
Název práce v češtině: Výroba vycpanin ptáků a savců
Název v anglickém jazyce: Taxidermy of the birds and mammals
Klíčová slova: vycpaniny, ptáci
Klíčová slova anglicky: birds, taxidermy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Řezníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2013
Datum zadání: 01.08.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Jana Mazalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK