Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pozitivní koučování týmu mateřské školy s ohledem na pohyb legislativních změn
Název práce v češtině: Pozitivní koučování týmu mateřské školy s ohledem na pohyb legislativních změn
Název v anglickém jazyce: Positive coaching team of kindergarten with regard to the movement of legislative changes
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Světlana Cozlová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2006
Datum zadání: 14.06.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2013
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Helena Černíková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK