Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
Název práce v češtině: Dějiny Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
Název v anglickém jazyce: History of the Grey Sisters Congregation of the Third Order of St. Francis
Klíčová slova: kongregace, Šedé sestry, mateřinec, filiální domy, Bartolomějská ulice, Lomec
Klíčová slova anglicky: congregation, Grey Sisters, Grey Nuns, motherhouse, filial house, Bartolomejska Street, Lomec
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dušan Foltýn
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2013
Datum zadání: 15.02.2013
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce vychází ze studia primárních pramenů uložených v mateřinci kongregace na Lomci a v regionálních archivech. Získané informace konfrontuje se statistickými údaji obsaženými v katalozích kléru. Při popisu každodenních života řeholních sester využívá normativních pramenů.
Seznam odborné literatury
ČÁŇOVÁ, Eliška: Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848–1918). Praha, Státní ústřední archiv 1997, 79 s., ISBN 80-85475-36-7.
HRUDNÍKOVÁ, Mirjam (ed.): Řeholní život v českých zemích. Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1997, 319 s., ISBN 80-7192-222-6.
ŠIPANOVÁ, Mlada: Lomec. Poutní mariánské místo na jihu Čech. Vodňany, Chelčicko-Lhenický mikroregion, svazek obcí ve spolupráci s Kongregací Šedých sester III. řádu sv. Františka a Jihočeského kraje, 2011. 121 s. ISBN 978-80-260-0679-4.
VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu (1948–1989). Sborník příspěvků z konference pořádané Konferencí vyšší představených ženských řeholí v ČR a Českou křesťanskou akademií dne 1. října 2003 v kostele sv. Voršily v Praze. Olomouc, MCM 2005, 447 s., ISBN 80-7266-195-7
ZLÁMAL, Bohumil: Příručka českých církevních dějin. VI., Doba probuzenského katolicismu (1848–1918). Olomouce, Matice cyrilometodějská 2009, 333 s., ISBN 978-80-7266-323-1.
ZLÁMAL, Bohumil: Příručka českých církevních dějin. VII., Doba československého katolicismu (1918–1949). Olomouc, Matice cyrilometodějská 2010, 479 s. ISBN 978-80-7266-350-7.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce zpracovává na základě studia zejména archivního materiálu dějiny a místa působení Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka od jejího založení v roce 1856 do současnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is based on study of archive material and it focuses on the Grey Sisters Congregation of the Third Order of St. Francis, its history and places of activity since its foundation in 1856 until today.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK