Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh naučné stezky Bílichov - Milská stráň
Název práce v češtině: Návrh naučné stezky Bílichov - Milská stráň
Název v anglickém jazyce: Design of Nature Trail in the Locatily Milská stráň near Bílichov Village
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2013
Datum zadání: 18.04.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Mgr. Zdenka Chocholoušková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK