Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studená válka jako námět pro integrovanou tématickou výuku v dějepise na gymnáziu
Název práce v češtině: Studená válka jako námět pro integrovanou tématickou výuku v dějepise na gymnáziu
Název v anglickém jazyce: Conceptual Integrated Approach to Teaching about Cold War at the Upper-secondary School
Klíčová slova: studená válka, integrovaná tématická výuka, dějepis
Klíčová slova anglicky: Cold War, conceptual integrated approach, history teaching
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2013
Datum zadání: 09.01.2015
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. František Parkan
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod
2) Teoretická část
o teoretické vymezení
o teoretická východiska a metoda, jejíž formou bude námět řešen
3) Praktická část
o zajišťování podkladů (popis situace, problém, podmínky, průběh projektu)
o analýza a interpretace podkladů
o konstatování výsledků
o problémy a nedostatky projektu
o nástin dalšího možného směru vyučování, využití projektu
4) Závěr
Seznam odborné literatury
Belz, H.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Portál, Praha 2001.
Beran, V. a kol.: Učím s radostí. Agentura Strom, Praha 2003.
Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Portál, Praha 2004.
Helms, W.: Lépe motivovat – méně se rozčilovat. Portál, Praha 1996.
Houška, T.: Škola je hra. Houška, Praha 1993.
Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka. Spirála, Kroměříž 1995.
Kratochvílová, J.: Teorie a praxe projektové výuky. Masarykova univerzita, Brno 2009.
Lokšová, I., Lokša, J.: Tvořivé vyučování. Grada Publishing, Praha 2003.
Overfield, J. H.: Sources of twentieth-century global history. Houghton Mifflin company, Boston 2002.
Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2013.
Podroužek, L.: Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi. Fraus, Plzeň 2002.
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 1997.
Sitná, D.: Metody aktivního vyučování. Portál, Praha 2009.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce s názvem Studená válka jako námět pro integrovanou tematickou výuku v dějepise na gymnáziu předkládá téma studené války jako námět pro konkrétní projekt realizovaný v hodinách dějepisu na vybraném pražském gymnáziu. Práce se skládá z teoretické části, ve které je blíže a podrobně představen koncept integrované tematické výuky, a z části praktické, ve které popsáno a reflektováno uplatnění integrované tematické výuky ve výuce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis titled A Conceptual Integrated Approach to Teaching about Cold War at the Upper-secondary School presents the theme of the Cold War as a subject matter for a educational project implemented into History lessons at a selected Prague upper-secondary school. The thesis consists of a theoretical and practical part. The theoretical part is a detailed presentation of integrated thematic teaching whereas in the practical part implementation of the integrated thematic teaching is reviewed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK