Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Paleomagnetický záznam lávových proudů bazaltu z Nelsonova ostrova v Antarktidě
Název práce v češtině: Paleomagnetický záznam lávových proudů bazaltu z Nelsonova ostrova v Antarktidě
Název v anglickém jazyce: Paleomagnetic record of basaltic lava flows on Nelson Island, Antarctica
Klíčová slova: paleomagnetismus, čedič, radiometrické datování, rotační a kryogenní magnetometr, Nelsonův ostrov
Klíčová slova anglicky: paleomagnetism, basalt, radiometric dating, spinner and cryogenic magnetometer, Nelson island
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2013
Datum zadání: 14.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: Ing. Petr Pruner, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zpracovat naměřená data na dvou přistrojích v paleomagnetické laboratoři v Průhonicích a zjistit korekční koeficient jednoho z přístrojů, aby měření na obou přístrojích byla srovnatelná. Rešeršní část se bude týkat popisu a principu měření přístrojů a lokální geologie Nelsonova ostrova a ostrova Prince George.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Use measurements from two instruments in Pruhonice laboratory and find out correction coeficient for one of the instruments so measurements are comparable. Summary part should relate to measurement principles of the two instruments and to local geology of Nelson and Prince George islands.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK