Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Subkutánní mastektomie jako prevence onkologického onemocnění
Název práce v češtině: Subkutánní mastektomie jako prevence onkologického onemocnění
Název v anglickém jazyce: Subcutaneous mastectomy as a prevention of oncological disease
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2005
Datum zadání: 09.10.2005
Datum a čas obhajoby: 02.02.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2006
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK