Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Název práce v češtině: Studium základních deformačních mechanismů hořčíkových slitin pomocí pokročilých in-situ metod a teoretického modelování
Název v anglickém jazyce: Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Klíčová slova: hořčíkové slitiny, dislokace, dvojčatění, akustická emise, neutronová difrakce
Klíčová slova anglicky: magnesium alloys, dislocations, twinning, acoustic emission, neutron diffraction
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.01.2014
Datum a čas obhajoby: 26.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2017
Oponenti: Mgr. Ing. Michal Landa, CSc.
  Filip Šiška
 
 
Konzultanti: RNDr. Petr Lukáš, CSc.
RNDr. Petr Šittner, CSc.
Zásady pro vypracování
Bude specifikováno ve studijním plánu doktoranda
Seznam odborné literatury
[1] M.M. Avedesian, H. Baker, Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), ASM International, 1999.
[2] O. Muransky, M.R. Barnett, D.G. Carr, S. Vogel, E.C. Oliver, Combined in situ neutron diffraction and acoustic emission of twin nucleation & twin growth in extruded ZM20 Mg alloy, Mechanical Stress Evaluation by Neutrons and Synchrotron Radiation, 652 (2010) 149-154
333.
[3] J.W. Christian, S. Mahajan, Deformation Twinning, Prog Mater Sci, 39 (1995) 1-157.
[4] F. Chmelík, F. Moll, J. Kiehn, K. Máthis, P. Lukáč, K.U. Kainer, T.G. Langdon, Acoustic emission from magnesium-based alloys and metal matrix composites, Journal of Acoustic Emission, 20 (2002) 108-128.
Předběžná náplň práce
Slitiny na bázi hořčíku tvoří významnou skupinu nových materiálů, které nacházejí v poslední době řadu uplatnění v automobilovém a leteckém průmyslu. Důkladné studium základních deformačních mechanismů může výrazně pomoci řešení problémů vznikajících během technologických procesů.
Cílem navrhované práce je studium dislokačních mechanismů a dvojčatění v hořčíkových slitinách pomocí in-situ měření akustické emise a neutronové difrakce. Experimentální práce bude zahrnovat i studium mikrostruktury mikroskopickými metodami. Experimentální výsledky budou porovnány s teoretickými modely, popisující vývoj výše uvedených deformačních mechanismů. Práce bude realizována ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR v Řeži a Fyzikálním ústavem AV ČR. Část experimentů bude probíhat na zahraničních pracovištích (Los Alamos National Laboratory, USA; J-Parc, Japonsko).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK