Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Faktory vnějšího prostředí v patogenezi diabetes mellitus 1. typu
Název práce v češtině: Faktory vnějšího prostředí v patogenezi diabetes mellitus 1. typu
Název v anglickém jazyce: Environmental Factors In the Pathogenesis of Type 1 Diabetes Mellitus
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: II.interní klinika (12-2INK)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK