Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ideje Jana Amose Komenského a současná literární výchova
Název práce v češtině: Ideje Jana Amose Komenského a současná literární výchova
Název v anglickém jazyce: Comenius Ideas and Contemporary Literary Education
Klíčová slova: Jan Amos Komenský, výchova a vzdělávání, literární výchova, současná škola
Klíčová slova anglicky: Comenius, education, literary education, contemporary school
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2013
Datum zadání: 12.02.2013
Datum a čas obhajoby: 05.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Zimová
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Práce bude především prací teoretickou, založenou na studiu pedagogického díla J. A. Komenského. Práce bude obsahovat esejistickou část: zamyšlení nad životností Komenského idejí pro současnou školu, specifikováno bude na liteární výchově.
Předběžná náplň práce
1. úvod
2. myšlenky J. A. Komenského
3. životnost Komenského myšlenek pro současnou školu - ukázáno bude na literární výchově
4. závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. introduction
2. ideas of Comenius
3. animation Comenius ideas for contemporary school - I will show at the literary education
4. finish
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK