Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zápisky z podzemí F. M. Dostojevského
Název práce v češtině: Zápisky z podzemí F. M. Dostojevského
Název v anglickém jazyce: Dostoevsky´s Notes from Underground
Klíčová slova: Dostojevskij, ruská literatura, filosofická interpretace, existencialismus
Klíčová slova anglicky: Dostoevsky, Russian literature, philosophical interpretation, existentialism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2013
Datum zadání: 12.02.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.03.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se hodlá zabývat reflexí novely F. M. Dostojevského Zápisky z podzemí ve filosofické literatuře. Nejprve budou uvedeny okolnosti vzniku díla a jeho postavení v rámci tvorby Dostojevského. Poté se bude věnovat několika vybraným filosofickým interpretacím tohoto díla, které uvede do historického a myšlenkového kontextu. Text bude založen na pramenné a sekundární literatuře dostupné v ČR v ruštině, češtině, angličtině, případně dalších jazycích.
Seznam odborné literatury
Достоевский, Ф. М.: Полное собрание сочиненний в тридцати томах. Москва-Ленинград 1972-1990.
GROSSMAN, Leonid Petrovič: Dostojevskij. Moskva 1982.
KAUTMAN, František: Dostojevskij – věčný problém člověka. Praha 1992.
Шестов, Лев: Достоевский и Ницше. Москва 2005.
Ерофеев, В. Найти в человеке человека: Достоевский и экзистенциализм. Москва 2008.
Kaufmann, W. (ed.) Existentialism from Dostoevsky to Sartre. Cleveland 1965.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK