Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čínsko-japonské bezpečnostní vztahy: existuje hrozba vojenského konfliktu?
Název práce v češtině: Čínsko-japonské bezpečnostní vztahy: existuje hrozba vojenského konfliktu?
Název v anglickém jazyce: Sino-Japanese security relations: does a threat of military conflict exist?
Klíčová slova: Čínská lidová republika, Japonsko, vojenský konflikt, rovnováha hrozeb, obchodní liberalizmus
Klíčová slova anglicky: Čína, Japonsko, military conflict, balance of threats, commercial liberalism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2013
Datum zadání: 12.02.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK