Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Severotalianske komúny v štaufskom období: Benátky a Miláno
Název práce v jazyce práce (slovenština): Severotalianske komúny v štaufskom období: Benátky a Miláno
Název práce v češtině: Severoitalské komuny v době štaufské: Benátky a Miláno.
Název v anglickém jazyce: North-Italian communities in the House of Hohenstaufen´s Era: Venezia a Milano
Klíčová slova: Benátky, Miláno, Štaufové, komuny
Klíčová slova anglicky: Venice, Milan, House of Hohenstaufen, Communes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2013
Datum zadání: 12.02.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se pokusí analyzovat změny ve správním systému obou italských měst v souvislosti s možnými vlivy štaufské politiky, zejména vojenských vpádů císaře Fridricha I. Barbarossy. Komparace bude založena na studiu primárních pramenů narativní a úřední povahy a moderní odborné literatury, týkající se dvou důležitých měst severní Itálie, jejichž osudy byly rozdílné. Milána, které podlehlo a bylo srovnáno se zemí, a Benátek, které si uchovaly svou suverenitu i demografickou a urbanistickou kontinuitu. Diplomantka se pokusí zjistit, zda a jakým způsobem se tyto skutečnosti promítly do případných transformací městského samosprávného zřízení.
Seznam odborné literatury
RENDINA, Claudio. I dogi: storia e segreti... Roma: Newton & Compton, 2002.
DA MOSTO, Andrea. I dogi di Venezia. Firenze: Giunti, 2003.
MOLMENTI, Pomepo Gherardo. La vie priveé à Venise: depuis l´origine jusqu´à la chute de la république. Venise: Ferdinand Ongania, 1882.
LORENZETTI, Giulio. Venice and its lagoon. Historical-artistic guide. Padova: Erredici, 2002.
BRAUNSTEIN, Philippe. Venise: portrait historique d´une cité. Paris: Éditions du Seuil, 1971.
O´CONNELL, Monique. Men of Empire: Power and negotiation in Venice´s maritime state. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 2009.
MARTIN, John Jeffries. Venice reconsidered. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 2000.
MADDEN, Thomas: Enrico Dandolo and the rise of Venice. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 2007.
CANNIFFE, Eamonn. Politics of the piazza: The history and meaning of Italian square. Burlington: Ashgate, 2008.
DIEHL, Charles. La république de Venise. Paris: Flammarion, 1967.
DIEHL, Charles. Venise: une république patricienne. Paris: E. Flammarion, 1928.
ROSAND, David. Myths of Venice: the figuration of a state. Chapell Hill London: Univ. Of North Carolina Press, 2001.
HOWELLS, William Dean. Venetian life. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1883.
NORWICH, John Julius. A history of Venice. Harmondsworth: Penguin Books, 1983.
AVANZI, Silvano. Il regime giuridico della Laguna di Venezia. Venezia: Instituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 1993.
ORTALLI, Gherardo. Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII.-XIV.. Venezia: Instituto Veneto di scienze, lettere ed arti,2001.
BENVENUTI, Gino. Le repubbliche marinare... dal Medioevo al 18 secolo. Roma: Newton&Compton, 2002.
THIRIET, Freddy. Histoire de Venise. Paris: Presses Universitaires de France, 1969.
OPLL, Ferdinand. Fridrich Barbarossa: císař a rytíř. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001.
DA MOSTO, Andrea. L´archivio di Stato di Venezia, indice generale, storico, descrittivo ed analitico. Roma, Biblioteca d´Arte editrice, 1937.
BORDONE, Renato: La società urbana nell´Italia Comunale (secoli XI-XIV) – tratto da R.B. La società urbana..., Torino: Loescher, 1984.
BORDONE, Renato: La città comunale. A stampa in Modelli di città. Strutture e funzioni politiche, a cura di Pietro Rossi, Torino, Einaudi, 1987.
RACCAGNI, Gianlucca. The Lombard League (1164-1225). Oxford University Press, 2010.
MARANINI, Giuseppe. La constituzione di Venezia, 1: Dalle origini alla Serrata del Maggior Consiglio. Firenze, 1927.
ROMANIN, Samuele: Storia documentata di Venezia. Venezia: Naratovich, 1853-1861.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK