Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Průkopníci české abstraktní fotografie Jaroslav Rössler a Jaromír Funke
Název práce v češtině: Průkopníci české abstraktní fotografie Jaroslav Rössler a Jaromír Funke
Název v anglickém jazyce: Jaroslav Rössler and Jaromír Funke, the pioneers of Czech abstract photography
Klíčová slova: fotografie, abstraktní fotografie, abstraktní umění, Jaroslav Rössler, Jaromír Funke
Klíčová slova anglicky: photography, abstract photography, abstract art, Jaroslav Rössler, Jaromír Funke
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2013
Datum zadání: 17.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petra Hoftichová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka se ve své bakalářské práci zaměřuje na počátky české abstraktní fotografie, a to s důrazem na její vrcholné představitele. Nejprve bude definovat pojem i směr abstraktní fotografie. V další části se bude věnovat české abstraktní fotografii, kterou analyzuje také v mezinárodním kontextu. Těžištěm bakalářské práce jsou průkopníci české abstraktní fotografie – Jaroslav Rössler a Jaromír Funke. V práci bude nejdříve zpracována jejich tvorba, následně pak provedena komparace obou uvedených avantgardních fotografů, respektive jejich tvorby.
Seznam odborné literatury
S. Sontag: O fotografii, Praha a Litomyšl: Paseka, 2011
V. Flusser: Za filosofii fotografie, Praha: Hynek, 1994
R. Barthes: Světlá komora, Praha: Agite/Fra, 2005
V. Kandinskij: O duchovnosti v umění, Praha: Triáda, 2009
K. Císař: Co je to fotografie?, Praha: Herrmann & synové, 2004
V. Birgus, J. Mlčoch: Česká fotografie 20. století, Praha: KANT, 2009
V. Birgus: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Praha: KANT, 1999
V. Birgus: Jaroslav Rössler, Praha: Torst, 2001
A. Dufek: Jaromír Funke, Praha: Torst, 2003
H. Rousová, A. Dufek: Linie, barva, tvar v českém výtvarném umění třicátých let, Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1988
J. Anděl: Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Praha: Národní galerie; Valencia: IVAM Centre Julio González, 1993
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK