Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv transplantace tkáně mozečku a fyzické aktivity na schopnost prostorové orientace u mutantních myší typu Lurcher
Název práce v češtině: Vliv transplantace tkáně mozečku a fyzické aktivity na schopnost prostorové orientace u mutantních myší typu Lurcher
Název v anglickém jazyce: .
Akademický rok vypsání: 2000/2001
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav fyziologie (14-80)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. František Vožeh, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2013
Datum zadání: 08.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
  prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK