Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Memory and Uncertainty in Michael Frayn’s Copenhagen
Název práce v češtině: Paměť a neurčitost v Kodani Michaela Frayna
Název v anglickém jazyce: Memory and Uncertainty in Michael Frayn’s Copenhagen
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2013
Datum zadání: 07.04.2014
Datum a čas obhajoby: 12.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Heisenberg, Werner. Část a celek. Rozhovory o atomové fyzice. Olomouc: Votobia, 1996, transl. Jiří Horák

Heisenberg, Werner. Physics and Philosophy. London: George Allen & Unwin Ltd, 1959

Abraham Pais, Niels Bohr's Times. Oxford: Clarendon Press, 1991

Lustig, Harry, Sepherd-Barr, Kirsten. “Science as Theatre”. American Scientist, November-December 2002. Vol. 90, Issue 6, p 550

King, Robert L. “The Play of Uncertain Ideas”. Massachusetts Review, Summer 2001, Vol. 42 Issue 2, p 165

Storm, William. “On Science of Dramatic Character”. Narrative, May 2011, Vol. 19 Issue 2, p241-252, 12p
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Michael Frayn’s Copenhagen builds on a real historical event – the meeting of the two physicists, Niels Bohr and Werner Heisenberg in Copenhagen in 1941. The play deals with the limits of human memory and with the impossibility of the objective interpretation of history. The thesis will attempt to explore the different ways in which Michael Frayn approaches the theme of uncertainty and unreliability of human memory. It will also try to establish to what extent the staging of the play determines its interpretation by a comparison of two Czech productions with the BBC tv film.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK