Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení úspěšnosti adjuvantní terapie melanomu pomocí real time RT-PCR
Název práce v češtině: Hodnocení úspěšnosti adjuvantní terapie melanomu pomocí real time RT-PCR
Název v anglickém jazyce: Evaluation of adjuvant treatment of malignant melanoma by real time RT-PCR
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-DERM)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2005
Datum zadání: 01.03.2005
Datum a čas obhajoby: 23.09.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:04.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.
  doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK