Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Týdeník Hospodářský rozhled a jeho postavení v soudobém ekonomickém myšlení
Název práce v češtině: Týdeník Hospodářský rozhled a jeho postavení v soudobém ekonomickém myšlení
Název v anglickém jazyce: Position of the weekly Hospodářský rozhled in the Contemporary economic thought
Klíčová slova: Československo, Hospodářský rozhled, hospodářství, Velká hospodářská krize, Jiří Hejda
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, Hospodářský rozhled, economy, Great Depression, Jiří Hejda
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2013
Datum zadání: 07.02.2013
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: PhDr. Tomáš Lysoněk
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat a rozebrat působení národohospodářského listu a srovnat jej s tehdejším ekonomickým myšlením a v kontrastu s dnešním učením. Cílem práce je začlenění Hospodářského rozhledu v rámci soudobého ekonomického myšlení. Hospodářský rozhled vznikal jako nezávislý týdeník a mým cílem je i kriticky zhodnotit, jakým způsobem se vytyčený cíl podařilo splnit. Zakladatelem listu byl spolu s vydavatelem Josefem Kašparem Jiří Hejda, který byl hlavním ideologem Československá strany národně socialistické. Během roku 1935 však Jiří Hejda redakce novin včetně Hospodářského rozhledu opustil a věnoval se již pouze práci v koncernu ČKD. Jednou z výzkumných otázek je, do jaké míry ovlivnily názory Jiřího Hejdy směřování listu a jak se proměnil obsah po jeho odchodu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to describe and analyse an economic weekly, compare it with contemporary economic thought and put it in contrast with current economic thought. The goal is to position Hospodářský rozhled in the contemporary economic thought. Hospodářský rozhled was founded as an independent weekly and my task is to critically assess, whether the goal was reached. The founders of the journal were Josef Kašpar and Jiří Hejda, who was the main ideologist of the Czechoslovak National Socialist Party. During 1835, Hejda left the editorial board of Hospodářský rozhled and other newspapers, he worked for, for the concern ČKD. One of the research questions is to what extent did Jiří Hejda influence the line of thought of the weekly and how the content changed after he left.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK