Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preklinické stanovení účinnosti ftalocyaninu pro fotodynamickou terapii tumorů rekta
Název práce v češtině: Preklinické stanovení účinnosti ftalocyaninu pro fotodynamickou terapii
tumorů rekta
Název v anglickém jazyce: Preclinical assesment of phthalocyanine for photodynamic therapy of rectal carc
inoma
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV (12-CHIR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2005
Datum zadání: 07.10.2005
Datum a čas obhajoby: 07.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.10.2009
Oponenti: prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
  prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
  prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK