Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkumné plavby rakouského (rakousko-uherského) válečného námořnictva v letech 1848-1914
Název práce v češtině: Výzkumné plavby rakouského (rakousko-uherského) válečného námořnictva v letech 1848-1914
Název v anglickém jazyce: Exploring cruises of Austrian (Austro-Hungarian) Navy, 1848-1914
Klíčová slova: Rakousko, Rakousko-Uhersko, válečné námořnictvo, výzkumné plavby, 19. století
Klíčová slova anglicky: Austria, Austria-Hungary, navy, voyages of exploration, 19th century
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2013
Datum zadání: 07.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.02.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základním úkolem autorky bude prezentovat a zhodnotit výzkumné akce rakouského resp. rakousko-uherského válečného námořnictva ve druhé polovině 19. století s primárním zaměřením na na průběh plaveb lodí Novara, Saida, Zrinyi, Frundsberg a Albatros. Cílem bude najít a vyhodnotit společné a rozdílné rysy a výsledky těchto plaveb, Zmíněné plavby proběhly v různých dobách, ale s podobným záměrem. Úkolem autorky bude nejen zhodnotit samotný průběh plaveb, ale i jejich přípravu a organizaci jakož i výsledky a přínos v různých oblastech.
Seznam odborné literatury
Basch-Ritter, Renate, Österreich auf allen Meeren, Graz: Styria 1997.
Basch-Ritter, Renate, Die Weltumsegelung der Novara 1857–1859: Österreich auf allen Meeren, Graz: Akad. Dr.- u. Verl.-Anst.2008.
Beneš, Ctirad, Rakouské válečné námořnictvo, Praha: Naše vojsko 2004.
Benko von Bonik, Jarolim Freiherr, Die Reise S. M. S. Schiffes ’Zrinyi‘ nach Ostasien, Yang Tse Kiang und Gelbes Meer 1890 -1891, Wien: Gerold 1894.
Benko von Bonik, Jarolim Freiherr, Reise S.M. Schiffer ‚Zrinyi‘ über Malta, Tanger und Teneriffa nach Westindien in den Jahrer 1885 und 1886, Pola: Red. d. Mitth. d. Seew., 1887.
Benko von Bonik, Jarolim Freiherr, Die Reise S. M. Schiffes ‚Frundsberg‘ im Rothen Meere und an den Küsten von Vorderindien und Ceylon in den Jahren 1885–1886, Wien: Gerold 1888.
Gogg, Karl, Österreichisches Kriegsmarine 1848–1918, Salzburg: Das Bergland-Buch 1967.
Hassinger, Hugo, Österreichs Anteil an der Erforschung der Erde, Wien: Holzhausen 1949.
Krisch, Otto, Tagebuch des Nordpolarfahrers Otto Krisch, Bremen: Salzwasser-Verlag 2010.
Mareš, Vladislav, Z Čech až k Severnímu pólu, Třebíč: Akcent 2000.
Marchetti, Hermann, Die Erdumsegelung S. M. Schiffes ‘Saida‘: in den Jahren 1890, 1891, 1892, Wien: Gerold 1894.
Palla, Rudi, Die Weltreise Seiner Majestät Korvette Saida in den Jahren 1884–1886, Wien. Brandstätter 2011.
Erzherzog Rudolf, Eine Orientreise, Wien: 1882/Korunního prince Rudolfa cesta do zemí východních, česky upravil M. Kovář, Praha: Hynek 1882.
Sokol, Hans Hugo, Des Kaisers Seemacht, Österreichs Kriegsmarine 1848-1914, Wien -München: Amalthea 1980.
Weiss, David, Die Novara: Österreichs Traum von der Weltmacht, Wien: Amalthea 2010.
Wüllerstorf-Urbair,Bernhard, von, Reise der oesterreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859, Wien: Karl Gerold’s Sohn 1861–1862.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK