Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Діяльність української еміграції в Подєбрадах (перша половина ХХ ст.)
Název práce v jazyce práce (ukrajinština): Діяльність української еміграції в Подєбрадах (перша половина ХХ ст.)
Název práce v češtině: Činnost ukrajinské emigrace v Poděbradech (1. polovina 20. století)
Název v anglickém jazyce: Activities of Ukrainian émigrés in Podebrady (the 1st part of the 20th century)
Klíčová slova: Ukrajinská hospodářská akademie (UHA) v Poděbradech, Ukrajinský technický hospodářský institut dálkové výuky (UTHI), ukrajinská meziválečná emigrace v Československu, ukrajinská vysoká technická škola v exilu, vydavatelská činnost UHA v Č.S.R., Ruská pomocná akce, Pražský archiv ukrajinských sbírek, Ukrajinský hromadský výbor v Praze, Ukrajinská polytechnika v Československu, Společnost přátel UHA
Klíčová slova anglicky: Ukrainian Husbandry Academy (UHA) in Podiebrady, Ukrainian Technical Husbandry Institute of correspondence education (UTHI), Ukrainian interwar émigrés in Czechoslovakia, Ukrainian high technical school in exile, UHA publishing activities in Czechoslovak Republic, Russian Action by Czechoslovak government, Prague archive, Ukrainian public committe in Prague, Ukrainian Polytechnic in Czechoslovakia, Society of Friends of UHA
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: ukrajinština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2013
Datum zadání: 06.02.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je věnovaná poděbradskému fenoménu v českých a ukrajinských dějinách - činnosti ukrajinské emigrace v 1. polovině 20. století, která díky pomoci prvorepublikové vlády Československa vytvořila v Poděbradech „ostrov ukrajinské kultury“. Autorka zkoumá rozmanitou sféru aktivit - vědeckých, kulturních, vzdělávacích, které podnikli ukrajinští emigranti v tomto a také se snaží ohodnotit význam a přínos jejich činnosti pro ukrajinskou a českou kulturu a vědu.
Seznam odborné literatury
Mušinka M. Muzej vyzvol’noji borot’by v Prazi ta dolja joho fondiv. Kiev, 2005.
Narižnyj S. Ukrajins’ka emihracija. Praha, 1942.
Pelens’ka Oksana. Ukrajins’kyj portret na tli Prahy. New York-Praha, 2005.
Ukrajinská hospodářská akademie. Poděbrady, 1926.
Ukrajinská hospodářská akademie. Poděbrady, 1931, 1932.
Ukrajinská hospodářská akademie. Praha, 1923.
Ukrajins'ka kul'tura: Lekciji za redakcijeju Dmytra Antonovyča. Kiev,1993.
Zilynskyj B. Ukrajinci v Čechách a na Moravě (1894) 1917 – 1945 (1994). Praha, 1995.
Centrální státní archiv zahraničních ukrajinských dokumentů
Státní okresní archiv Nymburk
Státní oblastní archiv v Praze
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK