Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pomůcky k reedukaci dysortografie u žáků na prvním stupni základní školy
Název práce v češtině: Pomůcky k reedukaci dysortografie u žáků na prvním stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Learning aids for educational therapy of dysorthographia of primary schools pupils
Klíčová slova: Specifické poruchy učení, dysortografie, reedukace, reedukační pomůcky, žáci mladšího školní věku, vstupní a výstupní diagnostika, speciálně pedagogická intervence, sledovaný soubor žáků, kontrolní skupina
Klíčová slova anglicky: specific learning disabilities, dysortographia, educational therapy, learning aids, primary school pupils (ages 7 – 12), input and output diagnostic, special pedagogical intervention, choosen sample of pupils, control group
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2013
Datum zadání: 04.02.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK