Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové markery vývoje kolorektálního karcinomu u ulcerózní kolitidy
Název práce v češtině: Nové markery vývoje kolorektálního karcinomu u ulcerózní kolitidy
Název v anglickém jazyce: New markers of colon cancer evolution in ulcerative colitis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Milan Kment, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2005
Datum zadání: 07.10.2005
Datum a čas obhajoby: 12.05.2011 11:30
Místo konání obhajoby: Fyziologický ústav 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2011
Oponenti: prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
  doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK