Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přijetí a vývoj dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině
Název práce v češtině: Přijetí a vývoj dítěte se sluchovým postižením ve slyšící rodině
Název v anglickém jazyce: Acceptance and development of a child with hearing impairment in a hearing family
Klíčová slova: sluchové postižení, kompenzace sluchu, komunikace, vývoj dítěte, výchovně-vzdělávací péče, rodina
Klíčová slova anglicky: hearing impairment, compensation of hearing, communication, child development, educational care, family
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2013
Datum zadání: 04.02.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK