Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ateismus a víra v České republice na příkladě náboženského života města Kladna
Název práce v češtině: Ateismus a víra v České republice na příkladě náboženského života města Kladna
Název v anglickém jazyce: Atheism and belief in the Czech Republic for example of religious life in the city of Kladno
Klíčová slova: Náboženství, ateismus, empirický výzkum, Kladno, náboženské skupiny, církve, křesťanství, kvalitativní výzkum, dotazníkové šetření, sekularizace, religiozita, církevní restituce
Klíčová slova anglicky: Religion, atheism, empirical research, town Kladno, religious groups, churches, Christianity, qualitative research, survey, secularization, religiosity, church restitution
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2013
Datum zadání: 01.02.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2013
Datum a čas obhajoby: 29.04.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
  prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK