Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Housing Prices in the Czech Republic and Slovakia: Regional Comparison
Název práce v češtině: Ceny nemovitostí v ČR a na Slovensku: regionální srovnání
Název v anglickém jazyce: Housing Prices in the Czech Republic and Slovakia: Regional Comparison
Klíčová slova: ceny bydlení, mezinárodní srovnání, regionální analýza, panelová regrese, Česká republika, Slovensko
Klíčová slova anglicky: housing prices, international comparison, regional analysis, panel regression, Czech Republic, Slovakia
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2013
Datum zadání: 31.01.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PhDr. Diana Žigraiová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Čadil J (2009): Housing Price Bubble Analysis – Case of the Czech Republic. Prague Economic Papers, No. 1, pp. 38–47.
Égert B, Mihaljek D (2008): Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe. Czech National Bank, Working Paper, no. 1/2008.
Hlaváček M, Komárek L (2009): Housing Prices Bubbles and Their Determinants in the Czech Republic and its Regions. Czech National Bank WP, no. 12.
Hlaváček M, Komárek L (2009): Property Price Determinants in the Czech Regions. Thematic article in CNB Financial Stability Report 2008/2009 (3), ISBN 978-80-87225-16-5, pp. 80–89.
Hsiao C (2003): Analysis of Panel Data, second edition, Cambridge Universirty Press.
Wooldridge, Jeffrey M (2010): Econometric analysis of cross section and panel data. 2nd ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2010.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Since the break-up of Czechoslovakia in 1993, the real-estate market in the Czech Republic and Slovakia became completely separated. In the recent years, the economic development between the two countries has spread significantly, with Slovakia adopting Euro and experiencing faster growth. This thesis tries to analyze whether Czech Republic and Slovakia still show some similarities in housing propery prices, specifically price determinants and bubble periods, using panel regressions on regional data.
The first part briefly reviews related literature and points out specific attributes and regional differences of property prices in each country. Also various data sources are analyzed and their selection is discussed.
The second part focuses on supply and demand factors determining property prices in both countries, a discussion of significant differences between Czech Republic and Slovakia follows.
Using econometric methods on panel data, the last part analyzes whether, on regional and country level, common price trends are present and whether the residential property prices show similar bubbles or price misalignments. In order to overcome heterogeneity of houses, regional data on apartments will be used.

Hypotheses:
The development of housing prices in regions of Czech Republic matches the development in Slovakia.
Basic fundamentals affect housing prices in regions of Czech Republic and Slovakia similarly.
The mean reversion process of housing prices in Czech Republic and Slovakia is equal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK