Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Farmářské trhy. Funkce, návštěvnost, souvislosti
Název práce v češtině: Farmářské trhy. Funkce, návštěvnost, souvislosti
Název v anglickém jazyce: Farmers´markets. Function, attendance, relations
Klíčová slova: farmářské trhy – spotřeba – „bedýnkování“ - zákazníci farmářských trhů
Klíčová slova anglicky: farmers’ markets - consumption - “boxing” - customers of farmers’ markets
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2013
Datum zadání: 30.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Lenka Vojáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK