Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úspěšnost nedonošených dětí ve školním vzdělávacím procesu
Název práce v češtině: Úspěšnost nedonošených dětí ve školním vzdělávacím procesu
Název v anglickém jazyce: Successfulness of premature children in the school educational process
Klíčová slova: Nedonošenost, nedonošené dítě, školní úspěšnost
Klíčová slova anglicky: Premature birth, preemie, success in school
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2013
Datum zadání: 30.01.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá školní úspěšností nedonošených dětí ve věku od sedmi do devíti let. Cílem této práce je zjistit, zdali může mít nedonošenost nějaký vliv na vývoj dítěte v pozdějším věku, především tedy na jeho školní výsledky. Zjišťování je uskutečňováno prostřednictvím dotazníků. K vyhodnocování dochází v praktické části. Teoretická část se naopak věnuje problematice nedonošených dětí
v obecné rovině.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis focuses on the success of prematurely born children between the age of 7 and 9. The goal of this thesis is to find out, whether the preterm birth has any influence on the development of the children later in their lives, especially on school results. The research is carried out through questionnaires. Evaluation is described in the practical part. The theoretical part focuses the topic of prematurely born children in general view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK