Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gambling v ČR: prevalence a důsledky
Název práce v češtině: Gambling v ČR: prevalence a důsledky
Název v anglickém jazyce: Gambling in the Czech Republic: prevalence and consequences
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2013
Datum zadání: 26.01.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2, učebna bude přesněna
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK