Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klientů jednotlivých fází
Název práce v češtině: Rituál při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě pohledem klientů jednotlivých fází
Název v anglickém jazyce: The Ritual at Successful Completion of Addiction Treatment in Therapeutic Community from the Perspective of Clients at different Phases
Klíčová slova: léčba závislosti, terapeutická komunita, rituál, klient,
Klíčová slova anglicky: addiction treatment, therapeutic community, ritual, client
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2013
Datum zadání: 25.01.2013
Datum a čas obhajoby: 10.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: PaedDr. Martina Richterová-Těmínová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá rituálem při úspěšném ukončení léčby závislosti v terapeutické komunitě z pohledu klientů jednotlivých fází. Dále se zabývá terapeutickými komunitami jako takovými, rituály v nich obecně a zvlášť se pak zaměřuje na rituál tzv. ukončovací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK