Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha růstových faktorů v patogenezi papilárního karcinomu štítné žlázy
Název práce v češtině: Úloha růstových faktorů v patogenezi papilárního karcinomu štítné žlázy
Název v anglickém jazyce: The role of growth factors in the pathogenesis of papillary thyroid cancer
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (11-00730)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2006
Datum zadání: 01.02.2006
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2013
Datum a čas obhajoby: 13.04.2006 14:00
Místo konání obhajoby: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.04.2006
Oponenti: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.
  doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK