Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
VÝVOJ IMIGRAČNÍ POLITIKY A IMIGRACE V AUSTRÁLII
Název práce v češtině: VÝVOJ IMIGRAČNÍ POLITIKY A IMIGRACE V AUSTRÁLII
Název v anglickém jazyce: DEVELOPMENT OF IMMIGRATION POLICY AND IMMIGRATION IN AUSTRALIA
Klíčová slova: asimilace, Austrálie, imigrant, imigrační politika, integrace, multikuluralismus
Klíčová slova anglicky: assimilation, Australia, immigrant, immigration policy, integration, multiculturalism
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2014
Datum zadání: 06.05.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: Mgr. Lenka Pavelková, M.Sc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK