Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hakuin Ekaku: Rozličné příběhy z nočního člunu Jednota a jinakost lékařského diskursu tokugawské doby
Název práce v češtině: Hakuin Ekaku: Rozličné příběhy z nočního člunu Jednota a jinakost lékařského diskursu tokugawské doby
Název v anglickém jazyce: název v anglickém jazyce není uveden
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK (11-00220)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2007
Datum zadání: 05.09.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2013
Datum a čas obhajoby: 27.11.2007 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.11.2007
Oponenti: prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.
  doc. Věnceslava Hrdličková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK