Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium trvalých následků intoxikací hepatotoxickými a nefrotoxickými látkami
Název práce v češtině: Studium trvalých následků intoxikací hepatotoxickými a nefrotoxickými látkami
Název v anglickém jazyce: název v anglickém jazyce není uveden
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00560)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2007
Datum zadání: 01.03.2007
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2013
Datum a čas obhajoby: 27.06.2007 12:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 3. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2007
Oponenti: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
  doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK